ประสิทธิผลของนวัตกรรมปลอกหุ้มสายวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารก อาจารย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์

ชื่อผู้ทำวิจัย :

  1. อาจารย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์

ลักษณะผลงาน : วิจัยเชิงพรรณา    

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ช่วงเวลาที่ทำวิจัย : 01/07/2559 - 28/02/2560

บทคัดย่อ

ไฟล์แนบ

  1. ABSTRCT1.pdf