ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
นายTanakorn Phompak วันพฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2016, 1271 views
กิจกรรมนักศึกษา  ประชาสัมพันธ์  ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า  กิจกรรมบริการวิชาการ  กิจกรรมประกันคุณภาพ  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  สาระน่ารู้  ข่าวสุขภาพ 

– เปิดรับสมัครวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สอบข้อเขียนวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

สอบสัมภาษณ์วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

เปิดการอบรมวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดไฟล์


ข่าวล่าสุด (21 กรกฎาคม 2018)