ประสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ พัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder)
วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2019, 1019 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

ประสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ พัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder) กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมสัมมนาการเรียนการสอนของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)