คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัล รองชนะเลิศ “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมการศึกษาพยาบาล”
วันศุกร์, 06 กันยายน 2019, 692 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด ประธานกิจกรรม คณาจารย์ และนักศึกษาเข้ารับรางวัล รองชนะเลิศ “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมการศึกษาพยาบาล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลดังกล่าว วันที่ 4 กันยายน  2562 ณ สภาการพยาบาล

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)