นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมการเรียนรู้ดิจิทัลผ่านมุมมอง Go Green (Go Green Digital Work Spaces)
วันศุกร์, 13 กันยายน 2019, 742 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมการเรียนรู้ดิจิทัลผ่านมุมมอง Go Green(Go Green Digital Work Spaces) ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง Hall ๔ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  เพื่อก้าวไปสู่ Green ด้วย e - Service ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกิจกรรมการเรียนรู้ Workshop Activities โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทิพย์สุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (30 ตุลาคม 2020)
  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี อาจารย์เสวิตา แก้วกัญหา ประธานดำเนินงาน...