นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมการเรียนรู้ดิจิทัลผ่านมุมมอง Go Green (Go Green Digital Work Spaces)
วันศุกร์, 13 กันยายน 2019, 905 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมการเรียนรู้ดิจิทัลผ่านมุมมอง Go Green(Go Green Digital Work Spaces) ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง Hall ๔ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  เพื่อก้าวไปสู่ Green ด้วย e - Service ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกิจกรรมการเรียนรู้ Workshop Activities โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทิพย์สุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)