ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563
วันจันทร์, 23 กันยายน 2019, 423 views
ประชาสัมพันธ์ 

            ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดำเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วย


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)