ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563
น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันจันทร์, 23 กันยายน 2019, 34 views
ประชาสัมพันธ์ 

            ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดำเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วย


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (21 ตุลาคม 2019)