คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์
วันศุกร์, 27 กันยายน 2019, 474 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองวิทยะฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)