คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์
น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 27 กันยายน 2019, 274 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองวิทยะฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (09 เมษายน 2020)