ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรินทร์ เวทสม ศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต รุ่น 9
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2019, 751 views
ประชาสัมพันธ์  ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรินทร์ เวทสม ศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต รุ่น 9  โดยสมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้จัดกิจกรรมการมอบรางวัลให้เเก่นักศึกษาพยาบาลดีเด่นเพื่อเป็นการชื่นชมยินดีเชิดชูเกียรติ โดย รองศาสตรจารย์สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย ประธานหลักสูตร และผศ.ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันทร์ คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ (Prince Palace Hotel) กรุงเทพมหานคร 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)