คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดหลักสูตร อบรมการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรพื้นฐาน) (อบรมวันเสาร์ และอาทิตย์ จำนวน 70 ชั่วโมง)
วันศุกร์, 24 มกราคม 2020, 534 views
ประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตร อบรมการดูแลผู้สูงอายุ

(หลักสูตรพื้นฐาน)

(อบรมวันเสาร์ และอาทิตย์ จำนวน 70 ชั่วโมง)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง

5. มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมในการดูแลผุ้สูงอายุ

 

ระยะเวลาในการอบรม

(วันเสาร์ และอาทิตย์ ระยะเวลา 70 ชั่วโมง)

 

          วันที่ 25 – 26 เมษายน 2563

          วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2563

          วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2563

          วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2563

          วันที่ 30 –31 พฤษภาคม 2563

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 4,500 บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เอกสารดาวน์โหลด


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (22 มกราคม 2021)