คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดหลักสูตร อบรมการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรต่อยอด) (อบรมวันเสาร์ และอาทิตย์ จำนวน 48 ชั่วโมง)
วันศุกร์, 24 มกราคม 2020, 626 views
ประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตร อบรมการดูแลผู้สูงอายุ

(หลักสูตรต่อยอด)

(อบรมวันเสาร์ และอาทิตย์ จำนวน 48 ชั่วโมง)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
2. ผ่านการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุขั้นต้นของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง
5. มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมในการดูแลผุ้สูงอายุ

 

ระยะเวลาในการอบรม

(วันเสาร์ และอาทิตย์ ระยะเวลา 48 ชั่วโมง)

            วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563

            วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563

            วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 3,500 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เอกสารดาวน์โหลด


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (04 กรกฎาคม 2020)