คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รณรงค์ไวรัสโคโรน่าแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2020, 317 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมรณรงค์ไวรัสโคโรน่าสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ อีกทั้งส่งเสริมแนวทางในการเฝ้าระวังและทักษะการป้องกันตนจากไวรัสโคโรน่า ได้แก่ 1) การใช้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า 2) การใส่หน้ากากอนามัย 3) การล้างมือให้ถูกวิธี  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (22 มกราคม 2021)