คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมมือร่วมใจในการผลิตหน้ากาก (Mask) ชนิดผ้า
วันจันทร์, 09 มีนาคม 2020, 333 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมมือร่วมใจในการผลิตหน้ากาก (Mask) ชนิดผ้า เพื่อใช้ในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลบนหอผู้ป่วยและชุมชน ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (22 มกราคม 2021)