คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจหลักสูตรอบรมการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรพื้นฐาน)
วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2020, 60 views
ประชาสัมพันธ์ 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจ หลักสูตรอบรมการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรพื้นฐาน) (อบรมวันเสาร์ และอาทิตย์ จำนวน 70 ชั่วโมง) รายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง
5. มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมในการดูแลผุ้สูงอายุ

 

ระยะเวลาในการอบรม
(วันเสาร์ และอาทิตย์ ระยะเวลา 70 ชั่วโมง)
      วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563
      วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563
      วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563
      วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563
      วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 4,500 บาท
ชำระค่าลงทะเบียน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชวิถี
ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่บัญชี 131-073803-2

 

หมายเหตุ : หากผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจำนวนที่เหมาะสม โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับกำหนดการอบรมหรือคืนค่าอบรมแล้วแต่กรณี

 

สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่ คลิก 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2423 9460

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (04 กรกฎาคม 2020)