คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "คลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล" สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ
วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2020, 861 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี

เรื่อง "คลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล" สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ 

ในวันจันทร์ที่  10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาตร์และสรีรวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) กรุงเทพมหานคร 

ผู้ที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรจะได้รับหน่วยคะแนน (CNEU) 

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ สภาการพยาบาล

 

 

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คลิก

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ คลิก

 

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

**หมายเหตุ : สามารถลงทะเบียนอีก 1 ช่องทางได้ ผ่าน QR Code ที่แนบ


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (16 สิงหาคม 2020)