คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันเสาร์, 25 กรกฎาคม 2020, 42 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๙ นาฬิกา ณ บริเวณโถงอาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนการเรือน คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะผู้บริหารอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ บุคลากรแต่ละหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเทิดพระเกียรติ ถวายพระพร ชัยมงคลพร้อมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีราชาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (16 สิงหาคม 2020)