ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรางวัลการประกวด “โซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media)
วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2020, 54 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

 

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ม.สวนดุสิต รับรางวัลการประกวด “โซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธีระชล สาตสิน อาจารย์วิวัฒน์ เหล่าชัย ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ พร้อมด้วยนางสาวทิพย์สุดา พลเสนา และนางสาวเกวลิน อมแย้ม ตัวแทนนักศึกษาชมรมฯ รับรางวัลชมเชยการประกวดชมรมฯ ดีเด่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ในการประกวด “โซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ จากรองศาสตราจารย์ สุปราณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ณ สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (26 กันยายน 2020)