คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ TOEIC for Exit Exam ให้กับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4
วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2020, 63 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ TOEIC for Exit Exam ให้กับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ครูหวาน ‘’English on air’’ เป็นวิทยากรที่มากความสามารถ และ อาจารย์พัชรินทร์ พรมสอน ประธานในการจัดโครงการปฏิบัติการได้ใช้รูปแบบ Online และ Onsite ตามข้อปฏิบัติ New normal ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร)

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (26 กันยายน 2020)