นักศึกษาและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2020, 40 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

 นักศึกษาและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในงานบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 วันที่ 4-5 ตุลาคม 2563 ณ วัดสนามใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (30 ตุลาคม 2020)
  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี อาจารย์เสวิตา แก้วกัญหา ประธานดำเนินงาน...