คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า
วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2020, 76 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาล จำนวน 2 คน ได้แก่
1.นายจิรวัฒน์ ประคองพันธ์ ศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต รุ่น 8 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอ Poster Presentation
2.อาจารย์ธีระชล สาตสิน ศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต รุ่น 2 ที่ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอแบบ Oral Presentation
ในงานประชุมวิชาการ World Hospice & Palliative Care Day 2020 “THEME : Palliative Care My care, My comfort : ดูแลห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย” ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ วันที่ 5-6 ตุลาคม 256


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)