คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2020, 42 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (ความไม่สมดุลของน้ำ เกลือแร่ และกรด-ด่างในร่างกาย) โดย อาจารย์ธีระชล สาตสิน นักศึกษาทำกิจกรรมระดมสมองและนำเสมอผลงานในชั้นเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงานเป็นทีม


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (30 ตุลาคม 2020)
  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี อาจารย์เสวิตา แก้วกัญหา ประธานดำเนินงาน...