คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2020, 90 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โดยอาจารย์พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน ภายในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ที่มีหุ่นจำลอง และใช้สื่อการสอนแบบ Interactive ให้ผู้เรียนได้ เห็นและสัมผัส เสมือนของจริง


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (30 ตุลาคม 2020)
  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี อาจารย์เสวิตา แก้วกัญหา ประธานดำเนินงาน...