คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2020, 148 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โดยอาจารย์พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน ภายในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ที่มีหุ่นจำลอง และใช้สื่อการสอนแบบ Interactive ให้ผู้เรียนได้ เห็นและสัมผัส เสมือนของจริง


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)