คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร
วันจันทร์, 12 ตุลาคม 2020, 71 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ครบรอบ 4 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยคณบดีได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.รังสรรค์ มาระเพ็ญ เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโถง ชั้น 4 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล ภายในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)