คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5 ปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2020, 85 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5 ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธี มีการบรรยายเรื่องการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดย พว.พรวริน นุตราวงษ์ และการเล่าประสบการณ์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า PN สวนดุสิต รุ่น 3 และ 4 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)