คณะพยาบาลศาสตร์ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ และบริการวัดความดันโลหิตให้กับนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง
วันศุกร์, 16 ตุลาคม 2020, 108 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำทีมโดย อาจารย์ ดร.รังสรรค์ มาระเพ็ญ และอาจารย์นิรัตน์ชฎา ไชยงาม พร้อมนักศึกษา เข้าตรวจคัดกรองอุณหภูมิ และบริการวัดความดันโลหิต ให้กับนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง รวมถึงผู้ติดตาม ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถานเมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (22 มกราคม 2021)