คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกบูธและกิจกรรมการแสดง Nurse of life time line ของชีวิต ในกิจกรรม Insight SDU : TCAS 64 Open house
วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2020, 32 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี อาจารย์เสวิตา แก้วกัญหา ประธานดำเนินงาน และคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ร่วมออกบูธและกิจกรรมการแสดง Nurse of life time line ของชีวิต ในกิจกรรม Insight SDU : TCAS 64 Open house จัดขึ้น ณ อาคารรักตกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (02 ธันวาคม 2020)