คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เสริมพลังและสมรรถนะของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่
วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2020, 104 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เสริมพลังและสมรรถนะของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่" ซึ่งจัดโดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อการกระตุ้น ผลักดัน ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ เห็นความสำคัญและมีพลังในการดำเนินการจัดกิจกรรม "ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่" เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ โบ๊ทเฮ้าส์ บูทีค ริเวอร์ไซด์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)