คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญศิษย์เก่า พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการ หลักสูตร “การพยาบาลผู้สูงอายุ : From Principles to Practices”
วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2020, 774 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญศิษย์เก่า พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการ หลักสูตร “การพยาบาลผู้สูงอายุ : From Principles to Practices” ในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2564 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) อยู่ระหว่างการขอ CNEU จากสภาการพยาบาล มีจำนวนเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2423 9460

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ คลิก

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ คลิก

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (22 มกราคม 2021)