คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาริษา สมเนตร รับรางวัลผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งด้านความรู้ ความประพฤติและปฏิบัติการพยาบาล ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2020, 67 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาริษา สมเนตร สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัลผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งด้านความรู้ ความประพฤติและปฏิบัติการพยาบาล ประจำปี 2563 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ วันที่ 17 ธันวาคม 2563

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (22 มกราคม 2021)