คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 ขอบคุณแหล่งฝึก และแหล่งงาน MOU ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันจันทร์, 18 มกราคม 2021, 149 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทีมผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 ขอบคุณแหล่งฝึก และแหล่งงาน MOU โดย รองศาสตราจารย์ นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล ในการต้อนรับและเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 18 มกราคม 2564

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)