ขอแสดงความยินดีกับ อ.ธีระชล สาตสิน ที่ได้รับประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation
วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2021, 32 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ธีระชล สาตสิน ที่ได้รับประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation เรื่อง “ระดับความรู้และความต้องการในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาลวิชาชีพห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน” ในการประชุมวิชาการ การดูแลแบบประคับประคองร่วมกับเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 จากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)