คณะพยาบาลศาสตร์นำทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Abilene Christian University และ Harding University ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานระบบสุขภาพ (Health System) และงานบริการผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพุทธมณฑล และรพ.สต.มหาสวัสดิ์
วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017, 830 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการศึกษาดูงานด้านการให้การดูแลสุขภาพในชุมชนเมือง ที่ชุมชนวัดอินทราวาส เขตบางพลัด และที่โรงพยาบาลพุทธมณฑล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลจาก Harding University และ Abilene Christian University, USA ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)