คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะในโครงการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564
วันจันทร์, 08 มกราคม 2018, 618 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการนำของผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะในโครงการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 ในวันที่ 11 และ 13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีอาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ องค์กร เป็นวิทยากร


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)