คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการมสด.รักษ์สุขภาพ “รู้ทัน กันข้อเข่าเสื่อม”
น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 มกราคม 2018, 296 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการมสด.รักษ์สุขภาพ “รู้ทัน กันข้อเข่าเสื่อม” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ รศ.ดร.นายแพทย์สาธิต เที่ยงวิทยาพร คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บรรยายในหัวข้อ “คริสตัล รู้ทันข้อเข่าเสื่อม” กิจกรรมโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (16 ธันวาคม 2018)