คณะพยาบาลศาสตร์จัดการสัมนาวิชาการ เรื่อง การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล
วันจันทร์, 08 มกราคม 2018, 809 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลสาสตร์จัดการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล”
โครงการ การรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากงานบริการวิชาการ

 หน่วยคะแนน CNEU 5.5 คะแนน

เรียนผู้สนใจ ขณะนี้ได้ปิดการรับสมัครเข้าร่วมสัมนาวิชาการแล้ว เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเต็มทุกที่นั่ง แต่ทางคณะมีการจัดการประชุมสัมนาประจำทุกปีโดยท่านสามารถติดตามได้จากหน้า Website คณะพยาบาลศาสตร์


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)