คณะพยาบาลศาสตร์จัดการสัมนาวิชาการ เรื่อง การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล
น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 มกราคม 2018, 645 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลสาสตร์จัดการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล”
โครงการ การรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากงานบริการวิชาการ

 หน่วยคะแนน CNEU 5.5 คะแนน

เรียนผู้สนใจ ขณะนี้ได้ปิดการรับสมัครเข้าร่วมสัมนาวิชาการแล้ว เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเต็มทุกที่นั่ง แต่ทางคณะมีการจัดการประชุมสัมนาประจำทุกปีโดยท่านสามารถติดตามได้จากหน้า Website คณะพยาบาลศาสตร์


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (09 เมษายน 2020)