มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2018, 944 views
ประชาสัมพันธ์ 

          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้              

๑.รอบที่ ๑ Portfolio (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)               

๒.รอบที่ ๒ โควตา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ สมัคร Online ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th               

๓.รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมัครกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมกันทั่วประเทศที่ http://tcas.cupt.net/              

๔.รอบที่ ๔ Admission รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมัครกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมกันทั่วประเทศที่ http://tcas.cupt.net/              

๕.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมัคร Online ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th 

             สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัคร (กำหนดการ/แผนรับนักศึกษา/หลักสูตรที่เปิดรับ/หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัคร/ค่าธรรมเนียม/ประกาศการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี/หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และสมัครเรียนออนไลน์) ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ SDU Service Center โทร.๐ ๒๒๔๔ ๕๕๕๕ 

ดาวน์โหลดไฟล์


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)