คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรสวนดุสิต
วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2018, 848 views
ประชาสัมพันธ์ 

            วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้เกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการนำผู้ประสบภาวะวิกฤติส่งสถานพยาบาล ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีผู้เสียชีวิตเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากเป็นลำดับที่หนึ่ง  หรือไม่ก็เกิดจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะช็อกจากหัวใจ หรือภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นต้น ณ ชั้น 2 ห้องกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยศาสตร์ (ถนนสิรินทร)

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)