คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. จัดพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่9 ประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018, 1186 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ พร้อมมอบโล่เกียรติยศผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและผู้มีความประพฤติดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 9 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้เป็นประธานพิธีโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ภายในงานได้จัดพิธีระลึกพระคุณครู บิดา มารดา และพิธีลอดซุ้มแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 วันที่ 27 มีนาคม 2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

 

 

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)