กำหนดการจัดประชุมสัมมนาประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมที่ 1) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึกษา อาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2018, 711 views
ประชาสัมพันธ์ 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)