กำหนดการจัดประชุมสัมมนาประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมที่ 1) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึกษา อาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก
น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 27 มีนาคม 2018, 291 views
ประชาสัมพันธ์ 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (19 กรกฎาคม 2019)