โครงการ มสด.รักษ์สุขภาพวัยคริสตัล
วันอังคาร, 15 พฤษภาคม 2018, 756 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ มสด.รักษ์สุขภาพวัยคริสตัลกิจกรรม ที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ดวงตาสดใส หัวใจเบิกบาน” ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟแอนด์ สปา จังหวัดนครนายก เพื่อร่วมกันสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพและวางแผนแนวทางการป้องกันปัญหาสุขภาพ และด้านการเงินในวัยผู้สูงอายุและสร้างเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดูแลผู้สูงอายุ


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)