คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : แบบวัดความสามารถในการทำกิจกรรม(Typology of The Aged with Illustration : TAI) และแบบบันทึกข้อมูล”
วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2018, 590 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : แบบวัดความสามารถในการทำกิจกรรม(Typology of The Aged with Illustration : TAI) และแบบบันทึกข้อมูล” ในวันอังคารที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น ๒ Hall 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) กรุงเทพมหานคร

 

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้  ดังนี้ (ค่าลงทะเบียน 500 บาท)

       ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เอกสารสำหรับดาวโหลด ข้างล่าง

     

หน่วยคะแนน CNEU ๕.๕ หน่วย

เปิดรับสมัครถึงวันพุธที่  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)