คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่อง “Ageing in Digital Society : How Health Literacy works?”
วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2018, 1398 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่อง “Ageing in Digital Society : How Health Literacy works?” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ และวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๔ Hall 4 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) กรุงเทพมหานคร

 

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 2 วิธี  ดังนี้ (ค่าลงทะเบียน 500 บาท)

       1. สามารถสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่ 

       2. ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เอกสารสำหรับดาวโหลด ข้างล่าง

 

หน่วยคะแนน CNEU ๑๑ คะแนน

เปิดรับสมัครถึงวันพุธที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)