คำขวัญและแนวทางรณรงค์วังดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑
น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2018, 752 views
ประชาสัมพันธ์ 

ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในแต่ละปีได้มีการกำหนดประเด็นการรณรงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑ คือ "รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่" สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ที่เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (09 เมษายน 2020)