คำขวัญและแนวทางรณรงค์วังดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑
วันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2018, 859 views
ประชาสัมพันธ์ 

ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในแต่ละปีได้มีการกำหนดประเด็นการรณรงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑ คือ "รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่" สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ที่เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (30 ตุลาคม 2020)
  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี อาจารย์เสวิตา แก้วกัญหา ประธานดำเนินงาน...