คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในงาน Medical Device Inno Awards 2018
วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2018, 776 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

         ผลงาน "Dressing Support of Tibia" ของนักศึกษาพยาบาลภายใต้การดูแลของ อาจารย์ธีระชล สาตสิน อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดแนวคิดนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)