เอกสารประกอบการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “Ageing in Digital Society : How Health Literacy works?”
วันพุธ, 04 กรกฎาคม 2018, 1066 views
ประชาสัมพันธ์ 

เอกสารประกอบการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “Ageing in Digital Society : How Health Literacy works?” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ และวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๔ Hall 4 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) กรุงเทพมหานคร


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)