ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5
วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2019, 564 views
ประชาสัมพันธ์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5


วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น.
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร ศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 ห้องกายวิภาคศาสตร์


** เนื่องจากสถานที่สอบสัมภาษณ์ เป็นสถานที่ราชการ กรุณาแต่งกายสุภาพ
เอกสารที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ :
1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ พร้อมติดรูปถ่ายสวมชุดสุภาพ
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา สำเนาพร้อมรับรอง 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์*


หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์*ที่มีรายการตรวจร่างกายของผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ดังนี้


1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจวัดสายตา
3. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest – X ray ฟิล์มใหญ่)
4. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam) การตั้งครรภ์ (Pregnancy Teat) และ สารเสพติด(AmPhetamine)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
8. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SDU Service Center โทร. 0-2244-5555

 

 

คลิกดูรายชื่อที่

http://entrance.dusit.ac.th/uploads/nurse17042562.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (22 มกราคม 2021)