ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5 (รอบที่ 2)
วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2019, 514 views
ประชาสัมพันธ์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5 (รอบที่ 2 )


วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.00 น.
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ถนนสิรินธร ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 ห้องกายวิภาคศาสตร์

 

 

** เนื่องจากสถานที่สอบสัมภาษณ์ เป็นสถานที่ราชการ กรุณาแต่งกายสุภาพ

เอกสารที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ :

 1. บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ พร้อมติดรูปถ่ายสวมชุดสุภาพ
 2. บัตรประจําตัวประชาชน
 3. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา สําเนาพร้อมรับรอง 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์*

 

หมายเหตุ  ใบรับรองแพทย์* ที่มีรายการตรวจร่างกายของผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ดังนี้

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจวัดสายตา
 3. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest – X ray ฟิล์มใหญ่)
 4. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam) การตั้งครรภ์ (Pregnancy Teat) และ สารเสพติด(AmPhetamine)
 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 6. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 8. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SDU Service Center โทร. 0-2244-5555 หรือ Inbox มาที่ facebook.com/dusit.ac.th


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (22 มกราคม 2021)