คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อการสอบ TOEIC : English for TOEIC exit exam
วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2019, 716 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อการสอบ TOEIC : English for TOEIC exit exam ในระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ และวันที่ ๒๗ ถึง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน ตั้งแต่เวลา ๙:๐๐ น. ถึง ๑๖:๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมสอบ TOEIC ของนักศึกษาพยาบาลและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (30 ตุลาคม 2020)
  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี อาจารย์เสวิตา แก้วกัญหา ประธานดำเนินงาน...