คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อการสอบ TOEIC : English for TOEIC exit exam
วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2019, 800 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อการสอบ TOEIC : English for TOEIC exit exam ในระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ และวันที่ ๒๗ ถึง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน ตั้งแต่เวลา ๙:๐๐ น. ถึง ๑๖:๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมสอบ TOEIC ของนักศึกษาพยาบาลและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (22 มกราคม 2021)