ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม “สานหัวใจเพื่อรณรงค์พลทหารห่างไกลภัยบุหรี่ ครั้งที่ 3
น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2019, 220 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

 

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม “สานหัวใจเพื่อรณรงค์พลทหารห่างไกลภัยบุหรี่ ครั้งที่ 3 : ผสานพลังชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่”  ซึ่งได้ประจำฐานที่ 4 กิจกรรมบริโภคอย่างฉลาด เพื่อลด ละ เลิกบุหรี่  โดยความร่วมมือจากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับชมรมนักศึกษาพยาบาลฯ และคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลฯ ภาคกลาง รวมจำนวน 10 สถาบัน และจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562  (วันงดสูบบุหรี่โลก) ณ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล. ปตอ.) เกียกกาย

 

 


ข่าวล่าสุด (21 ตุลาคม 2019)