ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ธีระชล สาตสิน ที่ได้รับประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2021 ประชาสัมพันธ์ 

  ขอแสดงความยินดีกับ อ.ธีระชล สาตสิน ที่ได้รับประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation เรื่อง “ระดับความรู้และความต้องการในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาลวิชาชีพห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน” ในการประชุมวิชาการ การดูแลแบบประคับประคองร่วมกับเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 จากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ &nb...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการอบรมฟื้นฟูวิชาการ หลักสูตร "การพยาบาลผู้สูงอายุ: From principles to practices"

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2021 ประชาสัมพันธ์ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการอบรมฟื้นฟูวิชาการ หลักสูตร "การพยาบาลผู้สูงอายุ: From principles to practices" วันที่ 30-31 มกราคม 2564 ณ ห้องเรียน e-learning ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ผ่านระบบออนไลน์)  ...

ประกาศคณะกรรมการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2021 ประชาสัมพันธ์ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 ขอบคุณแหล่งฝึก และแหล่งงาน MOU ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 18 มกราคม 2021 ประชาสัมพันธ์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทีมผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 ขอบคุณแหล่งฝึก และแหล่งงาน MOU โดย รองศาสตราจารย์ นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล ในการต้อนรับและเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิท...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาริษา สมเนตร รับรางวัลผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งด้านความรู้ ความประพฤติและปฏิบัติการพยาบาล ประจำปี 2563

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาริษา สมเนตร สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัลผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งด้านความรู้ ความประพฤติและปฏิบัติการพยาบาล ประจำปี 2563 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ วันที่ 17 ธันวาคม 2563  ...

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2020 ประชาสัมพันธ์ 

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อเข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวล...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เสริมพลังและสมรรถนะของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2020 ประชาสัมพันธ์ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เสริมพลังและสมรรถนะของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่" ซึ่งจัดโดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อการกระตุ้น ผลักดัน ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ เห็นความสำคัญและมีพลังในการดำเนินการจัดกิจกรรม "ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร...

แกนนำชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายนักศึกษาพยาบาลต้านภัยบุหรี่

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันเสาร์, 07 พฤศจิกายน 2020 ประชาสัมพันธ์ 

แกนนำชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายนักศึกษาพยาบาลต้านภัยบุหรี่ กับทางมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563  ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกบูธและกิจกรรมการแสดง Nurse of life time line ของชีวิต ในกิจกรรม Insight SDU : TCAS 64 Open house

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี อาจารย์เสวิตา แก้วกัญหา ประธานดำเนินงาน และคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ร่วมออกบูธและกิจกรรมการแสดง Nurse of life time line ของชีวิต ในกิจกรรม Insight SDU : TCAS 64 Open house จัดขึ้น ณ อาคารรักตกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ...

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2564

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2564 (รับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล)   รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 21 ตุลาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดล...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission รับสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564 สมัครได้ที่ https://student.mytcas.com รอบที่ 4 Direct Admission น้องๆ สามารถดูเกณฑ์การรับสมัคร ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/admission-criteria.html #SuanDusit #Admission2564https://www.youtube.com/watch?v=Zv4Vp9_LB_s&feature=youtu.be...

คณะพยาบาลศาสตร์ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ และบริการวัดความดันโลหิตให้กับนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันศุกร์, 16 ตุลาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำทีมโดย อาจารย์ ดร.รังสรรค์ มาระเพ็ญ และอาจารย์นิรัตน์ชฎา ไชยงาม พร้อมนักศึกษา เข้าตรวจคัดกรองอุณหภูมิ และบริการวัดความดันโลหิต ให้กับนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง รวมถึงผู้ติดตาม ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5 ปีการศึกษา 2562

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5 ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธี มีการบรรยายเรื่องการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดย พว.พรวริน นุตราวงษ์ และการเล่าประสบการณ์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า PN สวนดุสิต รุ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 12 ตุลาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ครบรอบ 4 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยคณบดีได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.รังสรรค์ มาระเพ็ญ เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาท...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โดยอาจารย์พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน ภายในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ที่มีหุ่นจำลอง และใช้สื่อการสอนแบบ Interactive ให้ผู้เรียนได้ เห็นและสัมผัส เสมือนของจริง...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (ความไม่สมดุลของน้ำ เกลือแร่ และกรด-ด่างในร่างกาย) โดย อาจารย์ธีระชล สาตสิน นักศึกษาทำกิจกรรมระดมสมองและนำเสมอผลงานในชั้นเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงานเป็นทีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนรายวิชาการสื่อสารเชิงวิชาชีพการพยาบาล

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

  มิติใหม่แห่งการเรียนพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนรายวิชาการสื่อสารเชิงวิชาชีพการพยาบาล โดย อ. ดร. ศรัทธา ประกอบชัยและคณะ จัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์ เพื่อการเรียนรู้ โดยการแสดงบทบาทสมมติ (Drama in Classroom) นักศึกษาสามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ร่วมกับบูรณาการความรู้ที่ต่อยอดจากการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ร้อยเรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาล จำนวน 2 คน ได้แก่1.นายจิรวัฒน์ ประคองพันธ์ ศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต รุ่น 8 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอ Poster Presentation 2.อาจารย์ธีระชล สาตสิน ศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต รุ่น 2 ที่ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอแบบ Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการ World Hospice & Palliative Care Day 2020 “THEME : Palliative Care My care, My comfort : ดูแลห่ว...

นักศึกษาและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

   นักศึกษาและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในงานบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 วันที่ 4-5 ตุลาคม 2563 ณ วัดสนามใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี...

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

  คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาศักยภาพการนำและการบริหารจัดการทางคลินิก จำนวน 48 คน เข้าศึกษาดูงาน พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก ร...

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันจันทร์, 14 กันยายน 2020 ประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา...

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team)

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2020 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมประกันคุณภาพ 

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของคณะฯต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต...

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "Student's Peer Assistant (SPA) for life and learn"

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

    สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการ "Student's Peer Assistant (SPA) for life and learn" ประจำปีการศึกษา 2562-2563 วิทยากรในการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายการบูรณาก...

การประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "คลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล" ประจำปี 2563

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2020 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมบริการวิชาการ  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "คลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล"  ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม Hall 4 ชั้น 4 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยวิทยากรได้รับเกียรติจา...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ TOEIC for Exit Exam ให้กับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ TOEIC for Exit Exam ให้กับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ครูหวาน ‘’English on air’’ เป็นวิทยากรที่มากความสามารถ และ อาจารย์พัชรินทร์ พรมสอน ประธานในการจัดโครงการปฏิบัติการได้ใช้รูปแบบ Online และ Onsite ตามข้อปฏิบัติ New normal ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร)    ...

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรางวัลการประกวด “โซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media)

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

    ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ม.สวนดุสิต รับรางวัลการประกวด “โซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธีระชล สาตสิน อาจารย์วิวัฒน์ เหล่าชัย ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ พร้อมด้วยนางสาวทิพย์...

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๓๕ อา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันเสาร์, 25 กรกฎาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๙ นาฬิกา ณ บริเวณโถงอาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนการเรือน คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะผู้บริหารอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ บุคลากรแต่ละหน่วยงานศ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Next Step of Breastfeeding Innovations”

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันอังคาร, 21 กรกฎาคม 2020 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมบริการวิชาการ  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Next Step of Breastfeeding Innovations” ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม อาจารย์พิเศษ จากคณะพย...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "คลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล" สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "คลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล" สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ  ในวันจันทร์ที่  10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาตร์และสรีรวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจหลักสูตรอบรมการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรพื้นฐาน)

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2020 ประชาสัมพันธ์ 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจ หลักสูตรอบรมการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรพื้นฐาน) (อบรมวันเสาร์ และอาทิตย์ จำนวน 70 ชั่วโมง) รายละเอียดดังนี้   คุณสมบัติผู้เข้าอบรม1. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม4. มีสุขภาพแข็...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2562

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และตัวแทนอาจารย์พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมตรวจประกันคุณภาพในครั้งนี้ โดยใช้วิธีการตรวจติดตามความก้าวหน้าการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมมือร่วมใจในการผลิตหน้ากาก (Mask) ชนิดผ้า

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 09 มีนาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมมือร่วมใจในการผลิตหน้ากาก (Mask) ชนิดผ้า เพื่อใช้ในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลบนหอผู้ป่วยและชุมชน ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิท...

สัมมนาวิชาการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 (ครั้งที่5)

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันศุกร์, 06 มีนาคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 (ครั้งที่5) ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยากรสัมมนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรรัชนี  กมลรัตนานันท์ บรรยาย เรื่อง การประเมินผลก...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรางวัล ในโครงการ Stop Smoking Stop NCD & Stop New Smoker

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 02 มีนาคม 2020 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรางวัล ในโครงการ Stop Smoking Stop NCD & Stop New Smoker โดย คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2563 ระหว่าง วันที่ 26 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย...

คณะพยาบาลศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2020 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์และห้องกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รณรงค์ไวรัสโคโรน่าแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2020 ประชาสัมพันธ์ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมรณรงค์ไวรัสโคโรน่าสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ อีกทั้งส่งเสริมแนวทางในการเฝ้าระวังและทักษะการป้องกันตนจากไวรัสโคโรน่า ได้แก่ 1) การใช้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า 2) การใส่หน้ากากอนามัย 3) การล้างมือให้ถูกวิธี  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ...

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การบูรณาการ Rational Drug Use กับการเรียนการสอน

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2020 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การบูรณาการ Rational Drug Use กับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยาย ใ...

โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบ MOOCs (Massive Open Online Course) กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียนรูปแบบ MOOC

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2019 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบ MOOCs (Massive Open Online Course) กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียนรูปแบบ MOOC โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายในหัวข้อ แนวคิด หลักการในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบ MOOC (Massive Open ...

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วาระที่ 2 ปี 2562 ถึง 2565

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพุธ, 25 ธันวาคม 2019 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วาระที่ 2 ปี 2562 ถึง 2565 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล หวังพานิช ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทราวดี เธียรพิเชษฐ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานใน...

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรินทร์ เวทสม ศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต รุ่น 9

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 18 ธันวาคม 2019 ประชาสัมพันธ์  ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรินทร์ เวทสม ศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต รุ่น 9  โดยสมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้จัดกิจกรรมการมอบรางวัลให้เเก่นักศึกษาพยาบาลดีเด่นเพื่อเป็นการชื่นชมยินดีเชิดชูเกียรติ โดย รองศาสตรจารย์สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธี ทั้งน...

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2019 ประชาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา      1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ     2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีนับถึงวันเปิดอบรม     3. รูปร่างสมส่วน โดยมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวและส่วนสูง (ดัชนีมวลกาย:Body Mass Index: BMI)อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเอเชียเท่ากับ 18.5-22.9     4. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุ...

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการป้องกันมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2019 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการป้องกันมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และนักศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ อีกทั้งส่งเสริมแนวทางในการเฝ้าระวังและทักษะการป้องกันตนจากมลพิษฝุ่นละออง ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านการทำกิจกรรมจำนวน 6 ฐา...

ประกาศรับสมัครอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2019 ประชาสัมพันธ์ 

ประกาศรับสมัครอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น / สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ พว.อภิญญา ธรรมบัต

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2019 ประชาสัมพันธ์ 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ พว.อภิญญา ธรรมบัต ศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิตรุ่น 3 ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์    ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2019 ประชาสัมพันธ์ 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงะพระมหากุณาธิคุณที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล อีกทั้งทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการ ภายใต้แนวคิดของคณะพยาบาลศาสตร์ “เลือกคณะที่ใช่ ถูกใจกับหลักสูตรที่ชอบ ตอบโจทย์อาชีพที่ใฝ่ฝัน”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันเสาร์, 05 ตุลาคม 2019 ประชาสัมพันธ์ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการ ภายใต้แนวคิดของคณะพยาบาลศาสตร์ “เลือกคณะที่ใช่ ถูกใจกับหลักสูตรที่ชอบ ตอบโจทย์อาชีพที่ใฝ่ฝัน” สำหรับนักเรียน ม.ปลาย ที่สนใจเข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม และออกบูมกว่า 20 สถาบัน ทั่วประเทศ จัดโดยชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย ของสมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ #nursingexpo2...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 27 กันยายน 2019 ประชาสัมพันธ์ 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองวิทยะฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)    ...

ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันจันทร์, 23 กันยายน 2019 ประชาสัมพันธ์ 

            ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดำเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายหนังสือฉบ...

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมการเรียนรู้ดิจิทัลผ่านมุมมอง Go Green (Go Green Digital Work Spaces)

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 13 กันยายน 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมการเรียนรู้ดิจิทัลผ่านมุมมอง Go Green(Go Green Digital Work Spaces) ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง Hall ๔ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  เพื่อก้าวไปสู่ Green ด้วย e - Service ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกิจกรรมการเรียนรู้ Workshop Activities โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทิพย์สุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัล รองชนะเลิศ “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมการศึกษาพยาบาล”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 06 กันยายน 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด ประธานกิจกรรม คณาจารย์ และนักศึกษาเข้ารับรางวัล รองชนะเลิศ “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมการศึกษาพยาบาล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็น...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน 

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2019 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตรารย์พิริยา ศุภศรี ปร...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวกพยาบาล และพิธีเดินเทียน แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 12)

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพุธ, 04 กันยายน 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวกพยาบาล และพิธีเดินเทียน แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 12) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครู เจิมหนังสือ มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่มีคะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนภาคทฤษฎีและปฏ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์พยาบาล

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2019 ประชาสัมพันธ์ 

  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ด้านล่าง    ...

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2019 ประชาสัมพันธ์ 

      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเขตบางพลัด เพื่อขยายการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างภูม...

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2019 ประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Simulation-Based Education in Nursing

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2019 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดอบรมโครงการจากงานบริการวิชาการสู่การพัฒนาความเชี่ยวชาญของคณะ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Simulation-Based Education in Nursing โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ วิทยากร ได้แก่ ดร.ประกอบ กรณีกิจ บรรยายในหัวข้อ “แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ในสถานการณ์เสมื...

ประสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ พัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder)

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  ประสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ พัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder) กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมสัมมนาการเรียนการสอนของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    ...

ประชาสัมพันธ์ ช่อพุดน้ำบุศษ์-ศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต รุ่น 8 (รหัส 57) เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้บัณฑิตและศิษย์เก่า

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า 

    ประชาสัมพันธ์ ช่อพุดน้ำบุศษ์-ศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต รุ่น 8 (รหัส 57) เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้บัณฑิตและศิษย์เก่า ในกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านความรู้ ปัญญา และการสะท้อนคิด” วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลง...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมประกันคุณภาพ  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดยกองพัฒนานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” ให้กับนักศึกษาพยาบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดโครงการ อาจารย์นิรัชฏา ไชยงาม ประธานโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจาร...

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำโครงการ SDU Research Club

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 26 มิถุนายน 2019 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำโครงการ SDU Research Club กลุ่มอัตลักษณ์พยาบาลและสุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น สำหรับอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน และคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยได้รับเกียรติจาก ศาส...

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “Simulation – Based Education in Nursing”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมบริการวิชาการ  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

    สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่นี่        ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่             ...

กองพัฒนานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม "แบ่งสัน ปันของ" เพื่อนำของใช้มอบให้กับมูลนิธิหลวงตาน้อย

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

    กองพัฒนานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย อาจารย์ลัดดาวัลย์ เตชางกูล, อาจารย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ ที่ปรึกษากิจกรรม และนางสาวพรชนก ป้านภูมิ ประธานกิจกรรม มอบของใช้ เสื้อผ้า ตุ๊กตา และเงินสมทบ ในกิจกรรม "แบ่งสัน ปันของ" ให้กับมูลนิธิหลวงตาน้อย ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ มูลนิธิหลวงตาน้อย ถนนเลียบคลองโยง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการวิเคราะห์ตนเองเพื่อเป้าหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการวิเคราะห์ตนเองเพื่อเป้าหมายวิชาชีพ: โปรแกรมสร้างแรงจูงใจด้วยการพัฒนาทักษะในคน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เพื่อเสริมสร้างทัศนคติทางบวก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และกำหนดเป้าหมายสำหรับการเตรียมความพร้อมสมรรถนะด้านความรู้ทางวิชาชีพตามระดับชั้นปีที่เพิ่มขึ้น โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตรา...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการ “สร้างพลังสมรรถนะความเป็นสวนดุสิต” สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 และ 3

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการ “สร้างพลังสมรรถนะความเป็นสวนดุสิต” สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 และ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีความเป็นสวนดุสิต มีทักษะการทำงานร่วมกัน มีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ซึ่งแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ร่วมถึ...

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม “สานหัวใจเพื่อรณรงค์พลทหารห่างไกลภัยบุหรี่ ครั้งที่ 3

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม “สานหัวใจเพื่อรณรงค์พลทหารห่างไกลภัยบุหรี่ ครั้งที่ 3 : ผสานพลังชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่”  ซึ่งได้ประจำฐานที่ 4 กิจกรรมบริโภคอย่างฉลาด เพื่อลด ละ เลิกบุหรี่  โดยความร่วมมือจากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ส...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Breastfeeding: From Basic to Innovation”

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมบริการวิชาการ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดอบรมโครงการจากงานบริการวิชาการสู่การพัฒนาความเชี่ยวชาญของคณะ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Breastfeeding: From Basic to Innovation” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ วิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ บรรยายในหัวข้อ “Basic Principle of Breastfeeding ้ช่วยศาสตรา...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับนักศึกษารอบ 5 : รับตรงรอิสระ

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2019 ประชาสัมพันธ์ 

  สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/        ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจั

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2019 ประชาสัมพันธ์ 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เพื่อให้ได้แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะ ภายใต้โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๗๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อการสอบ TOEIC : English for TOEIC exit exam

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อการสอบ TOEIC : English for TOEIC exit exam ในระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ และวันที่ ๒๗ ถึง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน ตั้งแต่เวลา ๙:๐๐ น. ถึง ๑๖:๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร กร...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2019 ประชาสัมพันธ์ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้แบบ Active learning ภายใต้โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทย...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5 (รอบที่ 2)

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2019 ประชาสัมพันธ์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5 (รอบที่ 2 ) วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.สถานที่สอบสัมภาษณ์ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 ห้องกายวิภาคศาสตร์     ** เนื่องจากสถานที่สอบสัมภาษณ์ เป็นสถานที่ราชการ กรุณาแต่งกายสุภาพ เอกสารที่ใ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5 รอบที่ 1

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันศุกร์, 26 เมษายน 2019 ประชาสัมพันธ์ 

**กรุณาติดตามผลการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป**   1. ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin   2. กรอกประวัติ ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudent  ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2019 ประชาสัมพันธ์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5 วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น.สถานที่สอบสัมภาษณ์ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร ศูนย์วิทยาศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 ห้องกายวิภาคศาสตร์ ** เนื่องจากสถานที่สอบสัมภาษณ์ เป็นสถานที่ราชการ กรุณาแต่งกายสุภาพเอกสารที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ :1. บัตร...

โครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกประจำปีการศึกษา 2561" วันที่ 1-7 มีนาคม 2562

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพุธ, 13 มีนาคม 2019 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกประจำปีการศึกษา 2561" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้แก่ อาจารย์ ดร. ดวงเนตร ธรรมกุล บรรยายในหัวข้อ วิธีการเรียนการสอนในคลินิก, การนำแผนการสอนไปใช้ในคลินิก, ก...

ประชาสัมพันธ์อบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง “สร้างพลังกาย พลังใจ อยู่อย่างไรกับภาวะสมองเสื่อม”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2019 ประชาสัมพันธ์  ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

  ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “สร้างพลังกาย พลังใจ อยู่อย่างไรกับภาวะสมองเสื่อม” โดยท่านวิทยากร:แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม คุณสุภาพร หันชัยเนาว์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารเ...

ประชาสัมพันธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Breastfeeding: From Basic to Innovation

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2019 ประชาสัมพันธ์  ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่นี่     ...

เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 01 มีนาคม 2019 ประชาสัมพันธ์ 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่ 1- 16 เมษายน 2562 โดยเรียนภาคทฤษฎีในวันเสาร์อาทิตย์ และภาคปฏิบัติวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล  ตารางกิจกรรม # กิจกรรม วัน-เวลา รายละเอียด 1 เปิดรับสมัครผ่านร...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกประจำปีการศึกษา 2561"

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2019 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกประจำปีการศึกษา 2561" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ วิทยากร ได้แก่ อาจารย์รังสรรค์ มาระเพ็ญ บรรยายในหัวข้อ ระบบสุขภาพ และ สมรรถนะหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและก...

นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    ผลงาน "เครื่องนวดอุ่น กระตุ้นไหลเวียนเลือด" ของนักศึกษาพยาบาลภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย และอาจารย์วิวินท์ ปุรณะ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ระหว่างวันที่  2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบา...

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับวิทยากรในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจาร...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ"

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันศุกร์, 21 ธันวาคม 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมบริการวิชาการ  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ” โครงการการรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากงานบริการวิชาการ ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กล่าวเปิดกิจก...

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายจิราวัฒน์ ประคองพันธ์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพยาบาลดีเด่น

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 19 ธันวาคม 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า 

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายจิราวัฒน์ ประคองพันธ์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ที่มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา 2560 จากสภาการพยาบาล...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงบ้านบางเเค ประจำปี ๒๕๖๑

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงบ้านบางเเค ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงรื่นเริงบันเทิงใจ ณ บ้านบางเเค” เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของไทย โดยมี ดร. ฐิตาพร เขียนวงษ์ อาจารย์จตุรดา จริยารัตนกูล เเละนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ เป็นตัวเเทน เเละนำกระทงส่งกระทงเข้าประกวด ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสัง...

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

 สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิก  http://bit.ly/2zg1VZB       ...

โครงการ "เผยแพร่องค์ความรู้เชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์จากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำองสำหรับผู้สูงอายุ "

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 31 สิงหาคม 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมบริการวิชาการ  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ "เผยแพร่องค์ความรู้เชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์จากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำองสำหรับผู้สูงอายุ " เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางค์สำหรับผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์จากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางค์สำหรับผู้สู...

การสัมมนา โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

การสัมมนา โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 ถึง 17.00 น. ณ กายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดทำแผนและการประเมินแผน โดย ผศ ดร.ปรีย์กมล รัชนกูล และสัมนาเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มอาจารย์ตามสาขาวิชาออกเป็น 5 กลุ่ม ในการวิเคราะห์แผนโครงการในปี 2561 และแบ่งทีม...

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมินโดย นักศึกษา อาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

           โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมินโดย นักศึกษา อาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก   กิจกรรมที่ 2 จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ในคณะและอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (ภาคทฤษฏี)   เรื่อง "ปรับกลยุทธ์การสอนด้วย ICT application และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้"   โดย รศ. ดร. ประกอบ กรณีกิจแล...

คู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)...

เอกสารประกอบการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “Ageing in Digital Society : How Health Literacy works?”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 04 กรกฎาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

เอกสารประกอบการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “Ageing in Digital Society : How Health Literacy works?” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ และวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๔ Hall 4 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) กรุงเทพมหานคร...

ขั้นตอนการรายตัวนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 20 มิถุนายน 2018 ประชาสัมพันธ์ 

ขั้นตอนการรายตัวนั     กศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา       ...

เอกสารประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 11 มิถุนายน 2018 ประชาสัมพันธ์ 

เอกสารประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : แบบวัดความสามารถในการทำกิจกรรม(Typology of The Aged with Illustration : TAI) และแบบบันทึกข้อมูล” ในวันอังคารที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น ๒ Hall 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) กรุงเทพมหานคร   สาม...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในงาน Medical Device Inno Awards 2018

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2018 ประชาสัมพันธ์ 

           ผลงาน "Dressing Support of Tibia" ของนักศึกษาพยาบาลภายใต้การดูแลของ อาจารย์ธีระชล สาตสิน อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดแนวคิดนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ...

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2018 ประชาสัมพันธ์ 

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา การรับตรงร่วมกัน              1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)          2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5          3. กำหนดสัดส่วนคะแนน GAT = 20% , PAT2 = 30%          4. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร          5. คุณสมบัติอื่นๆ    ...

คำขวัญและแนวทางรณรงค์วังดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในแต่ละปีได้มีการกำหนดประเด็นการรณรงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑ คือ "รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่" สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ที่เอกสารแนบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่อง “Ageing in Digital Society : How Health Literacy works?”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่อง “Ageing in Digital Society : How Health Literacy works?” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ และวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๔ Hall 4 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) กรุงเทพมหานคร   สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 2 วิธี  ดังนี้ (ค่าลงทะ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : แบบวัดความสามารถในการทำกิจกรรม(Typology of The Aged with Illustration : TAI) และแบบบันทึกข้อมูล”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : แบบวัดความสามารถในการทำกิจกรรม(Typology of The Aged with Illustration : TAI) และแบบบันทึกข้อมูล” ในวันอังคารที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น ๒ Hall 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุ...

โครงการ มสด.รักษ์สุขภาพวัยคริสตัล

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันอังคาร, 15 พฤษภาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ มสด.รักษ์สุขภาพวัยคริสตัลกิจกรรม ที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ดวงตาสดใส หัวใจเบิกบาน” ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟแอนด์ สปา จังหวัดนครนายก เพื่อร่วมกันสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพและวางแผนแนวทางการป้องกันปัญหาสุ...

การเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2561 และการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 10 เมษายน 2018 ประชาสัมพันธ์ 

การเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2561 และการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังเอกสารแนบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดการประชุมวิชาการ โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้สูงอายุ เรื่อง "เคล็ด (ไม่) ลับสำหรับพยาบาลผู้ดูแลผู้ฝ่วยสมองเสื่อม"

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 09 เมษายน 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมบริการวิชาการ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดการประชุมวิชาการ โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้สูงอายุ เรื่อง "เคล็ด (ไม่) ลับสำหรับพยาบาลผู้ดูแลผู้ฝ่วยสมองเสื่อม" ...

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึกษา อาจารย์ และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันอังคาร, 03 เมษายน 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึกษา อาจารย์ และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด ทั้งนี้ผู้เข้า...

กำหนดการ โครงการเชิดชู เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยประเพณีของวิชาชีพพยาบาล กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศ

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

กำหนดการโครงการเชิดชู เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยประเพณีของวิชาชีพพยาบาล กิจกรรมที่ ๑ “ปัจฉิมนิเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ และวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีมนาคม ๒๕๖๑ ๘:๓๐ น. ถึง  ๙:๐๐ น.      ลงทะเบียน ๙:๐๐ น. ถึง ๑๐:๐๐ น.      ปัจฉ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. จัดพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่9 ประจำปีการศึกษา 2561

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ พร้อมมอบโล่เกียรติยศผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและผู้มีความประพฤติดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 9 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้เป็นประธานพิธีโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ภายในงาน...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรสวนดุสิต

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2018 ประชาสัมพันธ์ 

            วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้เกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตข...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดประชุมการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้สูงอายุ เรื่อง “เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดประชุมการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้สูงอายุ เรื่อง “เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม”  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร)  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 2 วิธี ดังนี้ (ค่าล...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานกรรมการ ดร.วันดี สิริธนา คณะกรรมการ และอาจารย์ปร...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม “การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต” เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดกิจกรรม “การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต” เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา” ในโครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น...

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2018 ประชาสัมพันธ์ 

          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้               ๑.รอบที่ ๑ Portfolio (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)                ๒.รอบที่ ๒ โควตา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ สมัคร Online ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th       &n...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 30 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล”  โครงการการรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากงานบริการวิชาการ ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาโดยอาจารย์พิสุทธิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 24 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ชั้น 2 ห้องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ (ศูนย์สิริน...

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การใชยาในเด็กอยางสมเหตุผล”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 24 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การใชยาในเด็กอยางสมเหตุผล” โครงการ การรวบรวมองคความรูและความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยจากงานบริการวิชาการ  ณ Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น....

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ร่วมทำกิจกรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2  มีจิตอาสาเข้าร่วมทำกิจกรรม จัดการละเล่น และแจกของขวัญ ให้แก่เด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ร่วมกับพยาบาลประจำหอผู้ป้วย ส 7 บี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561     ...

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program)

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program)...

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีระชล สาตสิน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษา

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีระชล สาตสิน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

คณะพยาบาลศาสตร์จัดการสัมนาวิชาการ เรื่อง การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลสาสตร์จัดการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล”โครงการ การรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากงานบริการวิชาการ  หน่วยคะแนน CNEU 5.5 คะแนน * เรียนผู้สนใจ ขณะนี้ได้ปิดการรับสมัครเข้าร่วมสัมนาวิชาการแล้ว เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเต็มทุกที่นั่ง แต่ทางคณะมีการจัดการประชุมสัมนาประจำทุกปีโดยท่านสาม...

กิจกรรมรำลึก วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

กำหนดการกิจกรรมรำลึก วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 07.30-08.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   07.30 น.         นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 3 และ 4 ลงมาเข้าแถวบริเวณลานใต้คณะ 07.45 น.         เริ่มกิจกรรมโดยการกล่าวประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของธงชาติไทย 08.00 น.         นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.จุรีวรรณ ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการมสด.รักษ์สุขภาพ “รู้ทัน กันข้อเข่าเสื่อม”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการมสด.รักษ์สุขภาพ “รู้ทัน กันข้อเข่าเสื่อม” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ รศ.ดร.นายแพทย์สาธิต เที่ยงวิทยาพร คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บรรยายในหัวข้อ “คริสตัล รู้ทันข้อเข่า...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะในโครงการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการนำของผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะในโครงการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 ในวันที่ 11 และ 13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีอาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ องค์กร เป็นวิทยากร...

คณะอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ในกิจกรรม “ลูกรักษ์บ้านเกิด”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

คณะอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ในกิจกรรม “ลูกรักษ์บ้านเกิด” และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Harding University, Abilene Christian University, USA และมูลนิธิสิทธชนไทย ที่ตำบลโขมง อำเภอบ้านใหม่ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 11-17 มิถุนายน 2560...

คณะพยาบาลศาสตร์นำทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Abilene Christian University และ Harding University ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานระบบสุขภาพ (Health System) และงานบริการผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพุทธมณฑล และรพ.สต.มหาสวัสดิ์

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการศึกษาดูงานด้านการให้การดูแลสุขภาพในชุมชนเมือง ที่ชุมชนวัดอินทราวาส เขตบางพลัด และที่โรงพยาบาลพุทธมณฑล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลจาก Harding University และ Abilene Christian University, USA ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560...

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุสิต เป็นอาสมัครให้บริการสุขภาพ แก่ประชาชนชาวกัมพูชา บนเรือ The Ship of Life

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุสิต เป็นอาสมัครให้บริการสุขภาพ แก่ประชาชนชาวกัมพูชา บนเรือ The Ship of Life และให้บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียน ภายใต้การนำของ อาจารย์ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด และอาจารย์พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน ระหว่างวันที่ 4-17 มิถุนายน 2560...

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้สูงอายุ เรื่อง “ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในประเทศไทย”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

อาจารย์พิสุทธิ์ ปทุมาสูตร รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้สูงอายุ เรื่อง “ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในประเทศไทย”, รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึษา อาจารย์ และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึษา อาจารย์ และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบัณฑิต ด้านสมรรถนะสากล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบัณฑิต ด้านสมรรถนะสากล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในวันเสาร์ ตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2560- 29 เมษายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร Miss Jogen Parcon จากมูลนิธิสิทธชนไทย คริสตจักรของพระคริสต์ สมประสงค์ 4...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนวิชา “Communications in Nursing Profession”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนวิชา “Communications in Nursing Profession” เป็นภาษาอังกฤษ และได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสิทธชนไทย คริสตจักรของพระคริสต์ สมประสงค์ 4 ในการส่งอาสาสมัครชาวต่างชาติ เพื่อเป็นผู้ป่วยตัวอย่าง ให้นักศึกษาฝึกหัดการซักประวัติ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย  ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “การจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “การจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา” ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคณาจารย์จากการทวนสอบมาตรฐานผ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนด้วย E-learning”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนด้วย E-learning” ภายใต้โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนด้วย E-learning ของคณาจารย์ ทำให...

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการเรียนวิชาประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการเรียนวิชาประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ จำนวน 2 ผลงานคือ ถุงมือยืดเหยียด และชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาตราจารย์จุไร อภัย...